Proponuję ...

niech cytaty częściej się zmieniaja . może co 3 godziny tak. wystarczy żeby zrozumieć ;-)

niech cytaty częściej się zmieniaja . może co 3 godziny tak. wystarczy żeby zrozumieć ;-)

22 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
szymon szym shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base