Proponuję ...

Kolejny aforyzm Anatol'la France'sa: "Trzeba wiele wybaczyć samemu sobie, aby przyzwyczaić się do wybaczania innym.".

Proszę o dołączenie powyższego przysłowia do zbiorów Programu.

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base